Kategorier

  • Du har inte några produkter i din kundvagn ännu.

Allmänna affärsvillkor

Allmänna villkor

 

§ 1 Avtalets syfte och tillämplighet
§ 2 Mellanhand
§ 3 Betalningsvillkor
§ 4 Uppsägning
§ 5 Ansvar
§
6 Copyright
§ 7 Tillämplig lag
§ 8 Domsaga
§ 9 Dataskydd
§ 10 Klausul om enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

 

 

 

 

§ 1 Avtalets syfte och tillämplighet

 

1.1. MMOGA Ltd (nedan kallat MMOGA) är en internetbyrå för köpare (nedan kallade köpare) och säljare av digitala och virtuella varor i samband med onlinespel. Via sina plattformar mmoga.de, mmoga.com, mmoga.es, mmoga.fr, mmoga.co.uk, etc. (nedan kallad plattformen) kopplar MMOGA samman tillgängliga säljare av digitala och virtuella varor med köpare. För denna tjänst måste säljaren betala MMOGA en avgift i form av ett individuellt förhandlat arvode. Förhållandet mellan MMOGA och köparen är kostnadsfritt.

 

1.2. Säljarna distribuerar och levererar digitala och virtuella produkter i utbyte mot ersättning. Produkterna är i huvudsak

-Varor för onlinespel (t.ex. guld, vapen, punkter, mynt)
-Nycklar och spelkortskoder (koder eller nycklar till vissa onlinespel)
-Utjämningstjänster (t.ex. kraftnivellering, där köparen får kontakt med professionella spelare som går vidare till högre nivåer för köparens räkning)

Säljaren slutför den juridiska transaktion som avser försäljningen av digitala och virtuella varor med köparen direkt. MMOGA äger aldrig någon av de digitala varorna.

 

1.3. Följande allmänna villkor gäller i sin lydelse på dagen för registreringen på exklusiv basis för förhållandet mellan MMOGA och köparen.

 

1.4. Dessa allmänna villkor gäller inte förhållandet mellan köparen och säljaren. Säljarens försäljningsvillkor gäller för förhållandet mellan köpare och säljare.

 

1.5. Om översättningar av dessa allmänna villkor till något annat språk än tyska skulle visa sig innehålla motsägelser till följd av översättningsprocessen ska den tyska versionen av dessa allmänna villkor vara den som gäller.

 

 

 

§ 2 Mellanhand

 

2.1. Ett kundkonto krävs för att använda MMOGA. För att registrera sig måste köparen ange sitt för- och efternamn, sin adress, en aktuell e-postadress och skapa ett användarnamn och lösenord. Registreringen är gratis.

 

2.2. Dessutom kan köparen använda MMOGA med en inloggning till sociala medier utan att registrera sig. I så fall ska MMOGA autentisera och tydligt identifiera köparen med hjälp av köparens kontoinformation på Amazon, Google, PayPal, Facebook etc.

 

2.3. När ett konto skapas ombeds köparen att läsa och godkänna användningsvillkoren och MMOGA:s policy om personuppgiftsintegritet. Detta är ett obligatoriskt krav när du registrerar dig på MMOGA.

 

2.4. På sin plattform hyser MMOGA säljarnas inbjudningar till köparna - i form av att erbjuda text och bilder - att skicka ett bud genom att klicka på köpknapparna. När köparen har lagt varor i kundkorgen genom att klicka på knappen Köp, och sedan klickat på Beställ i slutet av beställningsprocessen skickar köparen ett bindande bud på varorna i fråga. MMOGA sänder budet vidare till relevant säljare, som sedan kan acceptera det. Om säljaren godkänner budet kommer denne att leverera produkten till köparen inom den angivna leveranstiden.

 

2.5. Om säljaren accepterar budet ska MMOGA Ltd. förmedla kontakten mellan säljaren och köparen.

 

2.6. Säljaren bestämmer leveransmetod. Följande leveransmetoder är möjliga:

 

- Mejl i spelet
Säljaren levererar produkten inne i spelet.
- Ansikte mot ansikte
En av säljarens medarbetare möter köparen inne i spelet .
- Nycklar/kort
Dessa ska skickas till köparen via en extern serviceleverantör av eller på säljarens vägnar.
- Bekväm handel
Säljaren loggar in på köparens konto via en krypterad anslutning, skapar en ny karaktär och levererar produkten till köparen.
- Kurirkonto
Säljaren skapar ett nytt konto, sparar produkten där och skickar kontonamnet och lösenordet till köparen.
- Avtal
Inne i spelet uppmanas köparen via ett meddelande från säljaren att godkänna avtalet för att kunna få produkten.
- Auktionshus
Köparen placerar sin beställning i ett auktionshus inne i spelet, säljaren identifierar köparen, t.ex. via dennes karaktärsnamn, och beställer den angivna produkten.

 

 

 

§ 3 Betalning

 

3.1. Köparen ska betala säljaren det inköpspris som anges av säljaren på MMOGA:s plattform.

 

3.2. Betalningen ska ske direkt till säljaren via MMOGA:s plattform och konto.

 

3.3. MMOGA samlar aldrig in betalningar automatiskt. Betalningen ska göras först efter att säljaren har verifierat och godkänt budet; betalningen kan endast aktivt påbörjas av köparen. Innan köparen kan välja en betalningsmetod, skickas feedback till säljaren via ett gränssnitt, som sedan kontrollerar köparens bud. För köparen representeras denna process visuellt av en laddningssymbol och meddelandet "Väntar på bekräftelse från säljaren". Så snart kontrollen är klar kan köparen välja en betalningsmetod. Varje gång köparen lägger en beställning måste denne välja en betalningsmetod och sedan ange sina betalningsuppgifter på betalningssidan. MMOGA behandlar sedan transaktionen.

 

3.4. Följande betalningsmetoder kan användas: Sofortüberweisung, PayPal, paysafecard, mobila betallösningar (Zong, Mopay etc.), kreditkort, Skrill, giropay, Maestro, EPS (Netpay), Ukash, Paymentwall, kontantbetalning, banköverföringar etc. Säljarna förbehåller sig rätten att vägra godkänna vissa betalningsmetoder eller godkänna/be om andra betalningsmetoder än dem som anges ovan.

 

 

 

§ 4 Uppsägning

 

4.1. Köparen och MMOGA har båda rätt att säga upp sin relation när som helst. Detta kan göras genom att radera köparens konto. För att göra så måste köparen skicka MMOGA ett meddelande (via e-post eller genom att använda avsnittet Kontakt på MMOGA:s plattform) och begära att hens konto raderas. MMOGA ska uppfylla denna begäran senast fem dagar efter att meddelandet tagits emot.

 

4.2. Även MMOGA kan säga upp relationen. I sådant fall kan MMOGA antingen tillfälligt eller permanent blockera eller radera köparens konto. Efter att ha avvägt sina intressen ska MMOGA fortsätta med pågående förmedling tills den är klar.

 

 

 

§ 5 Ansvar

 

5.1. Köparen kan inte kräva kompensation. Detta omfattar inte köparens krav på ersättning som följd av skada på liv, lem eller hälsa, från brott mot väsentliga avtalsenliga skyldigheter (kardinalplikt) eller ansvar för andra skador som en följd av MMOGA:s, dess juridiska ombuds eller dess ställföreträdande agenters uppsåtliga eller grovt oaktsamma brott mot en plikt. Kardinalplikter är plikter som måste utföras för att parterna ska kunna nå avtalets syfte.

 

5.2. När det gäller kränkningar av kardinalplikter ska MMOGA endast vara ansvarigt för typiska förutsebara skador för denna typ av avtal om skadan orsakades av vanlig vårdslöshet, såvida inte köparens krav på ersättning baseras på skada till liv, extremiteter eller hälsa.

 

5.3. De begränsningar som anges i punkterna 1 och 2 gäller också till förmån för MMOGA:s juridiska ombud och medhjälpare om anspråk lämnas direkt mot dem.

 

5.4. MMOGA kan inte hållas ansvarigt för åtgärder som vidtagits mot köparen av en leverantör av onlinespel, särskilt inte för att leverantören av onlinespel blockerar köparens konto eller raderar dennes digitala eller virtuella varor.

 

5.5. Ansvar för felaktig prismärkning, att säljaren delvis eller helt inte kan fullfölja sina åtaganden och för alla andra avtalsbrott eller risker som är förknippade med försäljningen av varorna, vilar uteslutande på säljaren.

 

5.6. Dessa villkor påverkar inte bestämmelserna i den tyska lagen om produktansvar (ProdHaftG).

 

5.7. Dessa villkor påverkar inte oberoende framställningar eller garantier.

 

 

 

§ 6 Copyright

 

6.1. Det innehåll som är tillgängligt på plattformen skyddas av upphovsrätt och andra ägarrättigheter och tillhör MMOGA eller tredje parter som har gjort den tillgänglig. Sammanställning av innehållet i sig är skyddat som en samling eller databasarbete enligt avsnitt 4.2 och 87 a 1 i den tyska upphovsrättslagen (UrhG). Köparen får endast använda detta innehåll i enlighet med bestämmelserna i villkoren.

 

6.2. En del av innehållet som är tillgängligt på plattformen tillhandahålls av MMOGA och en del av tredje parter. MMOGA kontrollerar inte att innehåll från tredje part är fullständigt, korrekt eller lagligt, och påtar sig därför inget ansvar för nämnda innehåll från tredje part.

 

6.3. Köparen är förbjuden att helt eller delvis behandla, ändra, uppvisa, publicera, visa, duplicera, eller distribuera innehåll på plattformen som köparen inte skapat. Sådant innehåll omfattar foton, logotyper, text, rapporter, skript och programrutiner som utvecklats självständigt av eller som tillhandahålls av MMOGA. Likaså är köparen förbjuden att ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, äganderätt eller varumärken av något slag.

 

6.4. För alla typer av användning som inte uttryckligen tillåts i dessa villkor krävs ett skriftligt medgivande från MMOGA.

 

6.5. Punkterna 1 till 4 gäller uteslutande för innehåll som inte är beroende av köp av digitala och virtuella produkter, och uttryckligen inte för de immateriella rättigheterna till de digitala och virtuella produkterna i sig själva.

 

 

 

§ 7 Tillämplig lag

 

Dessa villkor lyder under lagen i Hong Kong, exklusive den internationella köplagen. Detta påverkar inte obligatoriska konsumentskyddsregler i det land där konsumenten i fråga har sin hemvist.

 

 

 

§ 8 Domsaga

 

Om köparen är en entreprenör, juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, ska domsagan för alla tvister som härrör från förhållandet mellan köparen och MMOGA vara MMOGA:s huvudkontor. I annat fall ska parternas domsaga användas.

 

 

MMOGA:s huvudkontor

MMOGA Ltd.
705 A, Silvercord
Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong

 

 

§ 9 Dataskydd

 

9.1. MMOGA ska samla in köparens personuppgifter i samband med förmedlingen och genomförandet av avtal. Därvid ska MMOGA följa bestämmelserna i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) och mediasändningslagen (TMG). MMOGA ska endast samla in, behandla och använda personuppgifter utan köparens samtycke i den mån det är nödvändigt.

 

9.2. Genom att registrera sig på MMOGA:s plattform samtycker användaren till användningsvillkoren och MMOGA:s dataskyddspolicy.

 

 

 

§ 10 Klausul om särskiljande

 

Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle vara eller bli verkningslös ska detta inte påverka övriga villkors giltighet. Den verkningslösa bestämmelsen ska ersättas med en bestämmelse som kommer närmast parternas avsikt inom lagens gränser. Detsamma gäller i händelse av kryphål.


SUPPORT CENTER
m_key:ZyjefvgE8GPporHyfgKl